Kunnskapsdepartementet

Forslag til ny organisering av kunnskapssektoren

550 views
6. januar 2016
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen får overlevert rapport med forslag til endringer som skal vise vei for fremtidig organiseringen og styring av kunnskapssektoren.